Aktivní účast

Jednací jazyk

Pokyny pro zpracování abstraktu přednášky či posteru

 
STRUKTURA ABSTRAKTU
Název
Autoři - příjmení a iniciála křestního jména: např. Novák Z., Nováková K.
Pracoviště
Úvod
Materiál a metoda
Výsledky
Diskuse
Závěr
DÉLKA ABSTRAKTU
Délka textu abstraktu 2500 znaků včetně mezer (název, jména autorů a pracoviště se nepočítá).
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě.
Při jejich zadávání můžete zvolit preferenci: přednáška x poster. Rozhodnutí o definitivní formě příspěvku přísluší vědeckému výboru konference po schválení autory prezentace.
Online formulář pro vložení abstraktu je součástí online přihlášky (v přihlášce zvolte možnost „aktivní účast“ a poté do zobrazeného formuláře vložte - nakopírujte připravený abstrakt).
Abstrakt je možné následně upravovat, editovat. K tomu slouží možnost přihlášení Pro registrované pomocí údajů, které každý registrovaný účastník obdrží e-mailem po vyplnění online registračního formuláře.

Věnujte proto prosím pozornost správnému vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Uzávěrka registrace k aktivní účasti a úpravy abstraktu přednášky do sborníku

8. 7. 2019